ชื่อ - นามสกุล :นายพายัพ ปรุโปร่ง
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการพิเศษ)
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0880774642
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :