อังคาร ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

กิจกรรมกลุ่มสาระฯต่างประเทศ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
กิจกรรมกลุ่มสาระฯต่างประเทศ
เข้าชม 71  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  
ทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลี

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
ทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลี
เข้าชม 71  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561