พุธ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ดำเนินการสอบแก้ตัวฯ (วันที่ 11)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
ดำเนินการสอบแก้ตัวและแก้ไขผลการเรียน
เข้าชม 90  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
  
ปิดเก็บเกี่ยว (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม :
ปิดเก็บเกี่ยว
เข้าชม 90  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560