เสาร์์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ดำเนินการสอบแก้ตัวฯ (วันที่ 7)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
ดำเนินการสอบแก้ตัวและแก้ไขผลการเรียน
เข้าชม 61  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560