อังคาร ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

ฝึก ร.ด. (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
ฝึก ร.ด.
เข้าชม 75  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
  
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม :
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
เข้าชม 75  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560